Kratak opis projekta

CiljeviFazeUlogaRealizacijaRezultatiCiljevi ovog projekta su:

 • intenziviranje samostalnosti talentovanih učenika u procesu učenja u cilju postizanja boljih rezultata u radu i bržeg napredovanja;
 • edukacija nastavnika za efikasniju primenu tematskog planiranja i stručno vođenje portfolija;
 • razvoj preduzetničke kompetencije kod učenika kao preduslova za pravi izbor srednje škole.

Ciljevi projekta su proizašli iz SWOT analize, koja nam je pokazala da se tematsko planiranje koje postoji ne realizuje u potpunosti i da nisu dovoljno podstaknuta deca koja brže napreduju u radu, da portfolio nije dovoljno stručno vođen i da kod učenika ne razvija preduzetničku kompetenciju koja će im pomoći pri izboru srednje škole, zanimanja ili nastavka akademskog školovanja. Takođe, analiza je pokazala da pružena dodatna obuka u Srbiji kroz akreditovane seminare ne daje odgovore na pitanja i probleme koje smo indentifikovali u našoj školi.

Zato verujemo da će nam projekat „Nastavnici iznad granica“ biti podrška u ostvarivanju postavljenih ciljeva i da ćemo unaprediti rad učenika, nastavnika i obogatiti se novim iskustvima.


Osnovne aktivnosti projekta po fazama su sledeći:

 1. pripremna faza:
  • septembar – decembar 2017. godine,
   • upoznavanje sa kulturom zemlje domaćina,
   • planiranje putovanja, upoznavanje škole domaćina putem video konferencije,
   • prezentacija projekta u matičnoj školi i nadležnoj Školskoj upravi,
   • medijska prezentacija,
 2. faza mobilnosti:
  • januar – april 2018. godine
   • razmena pedagoške dokumentacije sa školom domaćina ,
   • job shadowing (03. 03. – 16. 03. 2018. godine),
 3. faza disiminacije
  • maj – avgust 2018. godine,
   • prezentovanje rezultata aktivnosti job shadowing:
    • članovima nastavničkog veća,
    • učenicima Učeničkog parlamenta,
    • Savetu roditelja,
    • kolegama u drugim obrazovnim instucijama,
    • Učiteljskom društvu,
    • nevladinim organizacijama,
    • humanitarnim organizacijama,
    • nadležnoj Školskoj upravi,
    • štampanim i elektronskim medijima,
    • na aktuelnim društvenim mrežama,
   • izveštavanje Erazmus+ kancelarije Fondacije Tempus.


Uloga učesnika projekta 
Za potrebe planiranja, sastavljanja, realizovanja, praćenja i evaluacije projektnih aktivnosti biće sačinjen projektni tim od 10 članova. Projektni tim čine predstavnik rukovodećeg organa škole, pravne, finansijske i stručne službe škole, kao i samih nastavnika učesnika mobilnosti. Nastavnici, učesnici mobilnosti su svojim kompetencijama u radu, posebnom angažovanju, iskustvom stekli pravo da učestvuju u ovom projektu.


Način realizacije projekta
Projekat će biti realizovan kroz predavanja i radionice i medijskim nastupima kroz različite forme, ugledne časove, izveštavanjem. U fazi mobilnosti, skajp-predavanja, praćenjem rada nastavnika.


Očekivani rezultati
Nakon realizovane aktivnosti mobilnosti u školi će naredne školske godine biti određeno jedno odeljenje prvog razreda, kao pilot odeljenje, u kojem će svi učenici biti praćeni na nov način-sačinjavanje portfolija i pedagoškog profila za svakog učenika uz aktivni angažman samih učenika. Na osnovu portfolija učenika nastavniku, koji je prošao kroz diseminaciju, biće olakšano identifikovanje talentovanih učenika i biće od koristi za planiranje, realizaciju i praćenje njihovog napredovanja, ali i za razvijanje preduzetničkih kompetencija tokom pohađanja osnovne škole.

Advertisements