Faza I – priprema

 


 

26. 12. 2017.

Predstava

U svečanoj sali Umetničke škole „Stevan Mokranjac“, Negotin, sa početkom u 18 časova, učesnici mobilnosti prisustvovali su predstavi pod nazivom: „I don’t need therapy – I just need to go to Italy“. Program je pripremila profesorka italijanskog jezika Ivana Ćirić, a učestvovali su učenici Umetničke škole „Stevan Mokranjac“ u saradnji sa profesorima italijanskog jezika, klavira, trube i solo pevanja.

„Nastavnici bez granica“ imali su priliku da prisustvuju izuzetnom kulturno – umetničkom programu, u kome se prepliću dramatična sudbina protagonistkinje, žene koja je odlučila da odbaci mučan život u domovini i pronađe svoju sreću u Italiji, sa najpoznatijim italijanskim kompozicijama u bravuroznim izvedbama učenika i profesora ove škole.

 

Pogledajte slike.


 

Novembar 2017.

U novembru, učenici mobilnosti su, sa predstavnicom škole u Milanu, Anđelom Pancarelom, održali dve skajp konferencije, u okviru kojih su razmotrili sve nedoumice vezane za proces hospitovanja i došli do važnih saznanja u vezi sa obrazovnim sistemom Italije.

 

Pogledajte slike.


Projekat je adekvatno i blagovremeno reprezentovan na svim lokalnim medijima, formiran je sajt posvećen projektu i sve važne informacije objavljene su javno, dok su svi učesnici mobilnosti bili konstantno dostupni i otvoreni za konverzaciju u vezi sa projektom „Nastavnici bez granica“.


 

15. 11. 2017.

Čitanje Italije

Članovi mobilnosti nastavili su edukaciju i upoznavanje sa Italijom te su posećivali događaje inspirisane ovom državom. Tako su 15. 11. 2017. sa početkom u 17 časova, u svečanoj sali Dečjeg odeljenja Narodne biblioteke „Dositej Novaković“ u Negotinu, a u okviru projekta „Pimes“, prisustvovali programu pod nazivom „Čitanje Italije“, na kome je prezentovan Italijanski institut za kulturu, kao i izdavačka kuća „Arhipelag“.

Najpre je Davide Skalamani, direktor Italijanskog instituta za kulturu, govorio o Italiji, njenoj književnosti i kulturi uopšte, na italijanskom jeziku, uz simultani prevod, a potom spremno odgovarao na pitanja zainteresovane publike, na široki dijapazon tema.

Nakon njega, reč je uzeo Gojko Božović, direktor i glavni urednik „Arhipelaga“, te upoznao publiku sa antologijom savremene italijanske proze, pod nazivom „Čitanje Italije“. Posle živog dijaloga i prijatne večeri, publika je bila u mogućnosti da kupi pomenutu antologiju po povlašćenoj ceni.

 

Pogledajte slike.


 

Oktobar 2017.

Prezentacije

Oktobar je bio rezervisan za upoznavanje sa državom u kojoj će se projektna aktivnost realizovati. Budući da su se, od brojnih ponuda za gostoprimstvo širom Evrope, koje su stizale na adresu „Nastavnika bez granica“, učesnici mobilnosti odlučili za onu koja je došla iz Italije, tačnije Milana, sledilo je upoznavanje sa ovom zemljom.

Prva prezentacija je održana u OŠ „Vuk Karadžić“, Negotin, u cilju upoznavanja učesnika mobilnosti sa zemljom u kojoj će se hospitovanje realizovati, a u okviru pripremne faze projekta.

Prisutne učesnike mobilnosti: Radmilu Mardaljević, Nenada Mardaljevića, Bojana Marinovića, Dejana Dobrića i Marka Kostića najpre je nastavnik istorije Miša Jovanović upoznao sa burnom prošlošću ove velike nacije, ukazujući na najznačajnije događaje iz njene prošlosti.

Potom, je nastavnik geografije Aleksandar Đorđević govorio o lokaciji ove zemlje, njenim najznačajnijim gradovima, znamenitostima i na karti pokazivao njihove pozicije.

Naposletku, nastavnik srpskog jezika Marko Kostić govorio je o istoriji italijanske književnosti, dijahrono vodeći učesnike projekta kroz književne epohe, ističući najznačajnije autore, a potom je pokazivao konkretna književna dela, koja su učesnici mobilnosti dobijali na uvid. Takođe, govorio je i o italijanskom stripu ističući fenomen njegove ogromne popularnosti na našim prostorima i pokazivao stripove na srpskom, kao i na italijanskom jeziku.

Druga prezentacija je održana, takođe, u OŠ „Vuk Karadžić“, Negotin, a ovog puta učesnici mobilnosti upoznati su sa muzičkom i likovnom umetnošću Italije, kao i sa znamenitostima ove zemlje.

Najpre je nastavnica muzičke kulture Tanja Milosavljević govorila o italijanskim kompozitorima, čuvenoj Milanskoj skali i italijanskoj muzici uopšte, ističući značaj koji su ovi autori imali u istoriji muzike i upućujući učesnike mobilnosti na kompozicije koje bi trebalo da poslušaju.

Nastavnica likovne kulture Sanja Radosavljević prikazala je prezentaciju sa reprodukcijama kapitalnih dela najznačajnijih italijanskih umetnika i uputila učesnike mobilnosti na muzeje koje bi obavezno trebalo posetiti.

Naposletku, nastavnik engleskog jezika Bojan Marinović prikazao je prezentaciju najznačajnijih turističkih destinacija u Italiji, sa posebnim osvrtom na Milano, pokazujući učesnicima mobilnosti šta bi sve valjalo posetiti prilikom boravka u ovom gradu.

 

Pogledajte slike.


 

Prve ozbiljnije poteškoće susrele su učesnike mobilnosti u septembru, prilikom pokušaja organizacije putovanja, jer je komplikovana administracija onemogućavala povlačenje sredstava, koja su uredno uplaćena na prethodno otvoreni devizni račun. Ipak, uz dosta poteškoća, sve dileme su otklonjene i svaki praktični aspekat predstojeće mobilnosti detaljno je isplaniran, a organizacija adekvatno sprovedena. U međuvremenu, pedagogu Snežani Zekavici i profesoru razredne nastave Danijeli Nikolić, nije produžen ugovor o radu u školi Vuk Karadžić, te je bilo neophodno uključiti zamene. Zamene su profesor engleskog jezika Bojan Marinović i profesor informatike i računarstva Dejan Dobrić.


 

30. 08. 2017.

Izveštaj o projektu na sednici nastavničkog veća OŠ „Vuk Karadžić“, Negotin

Na sednici nastavničkog veća, kao tačka dnevnog reda uvršteno je informisanje članova o tome da je projekat „Nastavnici bez granica“ („Teachers Beyond Borders“) prihvaćen i da su odobrena finansijska sredstva za njegovo realizovanje.

Članove nastavničkog veća ukratko je upoznala sa glavnim odrednicama projekta Snežana Zekavica, koordinator projekta. Predstavljeni su:

 • glavne teme projekta,
 • cilj projekta,
 • njegovi zadaci i ishodi,
 • vreme trajanja projekta,
 • članovi projektnog tima,
 • učesnici mobilnosti,
 • vremenski okvir pripremnih, glavnih i aktivnosti diseminacije.

O konkretnim aktivnostima i njihovom sadržaju nastavničko veće biće sukcesivno obaveštavano blagovremeno i u skladu sa predviđenim projektnim aktivnostima.

Radmila Mardaljević, menadžer projekta, upoznala je članove nastavničkog veća sa eTwinning platformom, mogućnostima koje pruža nastavnicima svih nastavnih predmeta, komunikaciju sa kolegama širom planete, kao i projekte na kojima je ona kao nastavnik engleskog jezika učestvovala i/ili pokrenula sa svojim učenicima.

 

Pogledajte slike.


 

Grupa entuzijasta iz OŠ „Vuk Karadžić“, Negotin, koju su inicijalno činili:

 • Snežana Zekavica (pedagog škole),
 • Danijela Nikolić (profesor razredne nastave),
 • Radmila Mardaljević (profesor engleskog jezika),
 • Nenad Mardaljević ( profesor engleskog jezika) i
 • Marko Kostić (profesor književnosti i srpskog jezika),

došla je na ideju da napiše projekat u kome će akcenat biti stavljen na rad sa talentovanim učenicima, kao i inovativni pristup vođenju portfolija, koji bi omogućio adekvatno praćenje učenika kroz sve faze obrazovnog procesa. Nakon prosleđivanja projektne dokumentacije Fondaciji Tempus, a u okviru Erazmus + projekta mobilnosti, dobijena je saglasnost, kao i finansijska sredstva za realizaciju predviđenih aktivnosti. Učesnici mobilnosti, potom, kreću u praktičnu realizaciju svega što je, teorijski, bilo predviđeno tekstom projekta.

Zapisnik sa sastanka komisije